Mennyé má!

Mennyé má!

Félreértés ne essék a cím kapcsán, nem én nem tanultam meg helyesen írni! A Mennyé má! egy amerikai–kanadai film magyar címe. A vígjáték eredetileg a Down to Earth címet viseli. Természetesen nem mindig jó, ha az eredeti címet tükörfordításként adjuk vissza, mert sok esetben a magyar nyelvű fordítás nem tűnik olyan találónak, mint az idegen cím. Ha a tartalomhoz jobban illeszkedő, arra érzékletesebben utaló címmel van is dolgunk, véleményem szerint elvárható lenne, hogy a helyesírás ne a kiejtést kövesse, hanem a magyar helyesírás szabályait. Szinte mindenütt látható, hallható, hogy a szleng egyre erősebben begyűrűzik a hétköznapi beszédbe, ezzel egy bizonyos fokig nincs is semmi probléma. Ám a kiejtést tükröző, helytelen írásmód vajon milyen példával szolgál? A filmek nagyon nagy közönségréteghez jutnak el, melynek tagjai között talán akad olyan, aki nincs tisztában a filmcím helytelen írásmódjával. A mennyé má kifejezés az informális beszélgetés során használatos szófordulat, mely a beszélgetőpartnerek között egyfajta bizalmasabb, baráti, humoros kapcsolatot tételez fel; jelentheti azt, hogy „Ugyan, ne ugrass már!”, „Ne viccelj már velem!”. Nyilván a Down to Earth című film fordítói ezt az árnyalatot szerették volna kifejezni fordításukkal, és mivel vígjátékról van szó, a humoros, kötetlen stílus szinte követelmény. A beszélgetés során természetesen nem hangról hangra ejtjük a szavakat, hanem érvényesülnek a kiejtést megkönnyítő hangtörvények. Egy szöveg fonetikus, azaz a kiejtést követő átírásában helyénvalók a mennyé má kifejezéshez hasonló jelenségek, ám egy sokakhoz eljutó filmcím kapcsán talán nem ez a legmegfelelőbb választás.

Kelemen Lívia

Megjelent: Édes Anyanyelvünk, 2011. június