Tanulásmódszertan

Tanulásmódszertan

„Ha csak elmondod, elfelejtem.

Ha megmutatod, talán emlékszem rá.

Ha azonban én is csinálhatom, megértem.”

 

Ha a buborékokban feltett kérdések bármelyikére a válasz „igen”, akkor rátalált a megoldásra: a Tanulásmódszertan elnevezésű tanulási tréning során a tanulás élményszerűvé válik, előtérbe kerül a mindenkiben jelen lévő kreativitás, ráadásul minden tantárgy esetében kamatoztathatók az elsajátított tanulási technikák.

Gyakorlattal rendelkező tanárként nyugodt szívvel, bátran ajánlom a tanulásmódszertan alkalmazását mind gyermekek, mind felnőttek tanulási képességeinek csiszolására. Mivel világunkban egyre nagyobb jelentősége van az élethosszig tartó tanulásnak, nem mindegy, hogy a megszerzett tudás elsajátítása mennyire könnyed, milyen tartós és — legfőként — mennyire alkalmazható a hétköznapokban. Bármilyen elsajátításra váró ismeret akkor tud leginkább beépülni a gondolatainkba, ha a tanulás folyamata élvezetes, élményszerű és emberileg sokat jelent számunkra.

Cél:

– a tanulás megtanulása

– a tanulás pozitív irányú megközelítése

– saját tanulási szokások formálása

– tanulási technikák elsajátítása

– képességek fejlesztése az örömteli tanuláshoz

Kiemelt témakörök:

  • a tanulás külső-belső feltételei
  • koncentráció, memória
  • jegyzetelés + gondolattérkép készítése
  • szövegértés
  • szókincsgyarapítás
  • előadói készségek fejlesztése

Miért hasznos az Ön és/vagy gyermeke számára a tanulásmódszertani fejlesztés?

– kevesebb idő alatt több tanulnivalót képes elsajátítani

– memóriája élesedik

– a tanulás örömtelivé, élményszerűvé válik

– megtanulja kezelni a lámpalázat

– gyarapodik az aktív és a passzív szókincse

– szövegértési kompetenciája fejlődik

– megtanul használható jegyzetet készíteni, meglátni a lényeget

– megtanul kérdezni és gondolkodni

– fejlődik a kreativitása

Ismerkedjen meg a tanulásmódszertannal!

Nagyon sok diák azt érzi, hogy nem tud megfelelő teljesítményt nyújtani az iskolában, még akkor sem, ha becsületesen felkészül az órákra. A diák egy ideig képes elviselni a rá nehezedő terhet, amit talán meg sem tud fogalmazni, hogy miből is fakad, hiszen ő megtett minden tőle telhetőt. Egy idő után azonban — a sorozatos kudarcok miatt — a gyermek abbahagyja a tanulást („Minek tanuljak, ha úgysem sikerül?”), az önbizalma és az önmagába vetett hite pedig elillan. A diákok nagy része nem találja elég érdekesnek, figyelemfelkeltőnek a kötelező tanulnivalókat. Ezt az ellenérzést felerősítheti, ha a tanár nem fektet kellő hangsúlyt arra, hogy érdekfeszítőbbé tegye az adott tananyagot. A diák ezen esetekben semmiféle kíváncsiságot, tenni vágyást nem érez magában az iránt, hogy megtanulja a tananyagot, és azt érezze, hogy ez valamiképpen a hasznára válik. A probléma gyökere többfelé is elágazhat.

A sikertelen tanulásnak oka lehet többek között:

– a tanuló nem megfelelő viszonyulása a tanuláshoz

– tanulási technikák, módszerek nem ismerete

– nem megfelelő önismeret, önbecsülés

– nem megfelelő tanórai és otthoni tanulási szokások

– nem megfelelő időbeosztás

A tanuláshoz való viszony javítására, a hatékony tanulási technikák megismerésére és elsajátítására a

MEGOLDÁS: TANULÁSMÓDSZERTAN!

 

Miként tud részt venni Ön és/vagy gyermeke tanulásmódszertan tanulási tréningen?

Az első találkozás alkalmával beszélgetünk egy kicsit a tanulásmódszertanról, a célokról és egy feladatsor kitöltésével áttekintjük, hogy elsősorban  mely készségek, képességek fejlesztésére van szükség. Az első alkalommal történő felmérés INGYENES.

– A fejlesztést 10 éves kortól lehet megkezdeni.

Egyéni fejlesztés keretén belül, érintve minden egyes, tanulással kapcsolatos problémakört, személyre szabott, sok-sok gyakorlati feladattal. Tematikus ütemtervet követve 12-15 alkalom, a résztvevő igényeihez mérten. Egy alkalom 70 percnyi fejlesztést foglal magában.

Kiscsoportos foglalkozás (2-4 fő) keretén belül szerepet kap a csoportdinamika is.

 

Díjak, helyszínek:

A fejlesztések, illetve tréningek helyszíne Biotitok Gyógytéka (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 19.)

Egyéni fejlesztés: 3 000 forint/fő/70 perc

2-4 fő esetén: 2 700 forint/fő/70 perc

 

A tréninget vezeti:

Kelemen Lívia

magyar szakos bölcsész és tanár, tanulásmódszertan oktató

 

Kapcsolat:

Telefon:

06-20/595-3062

Villámlevél: info[kukac]szepenmagyarul.hu